Associacio Catalana de Limusines

L’Associació Catalana de Limusines és l’associació d’empreses de lloguer de limusines i té com a objectiu principal ser l’òrgan de consulta i
assessorament als seus associats, d’interlocució qualificada, de mediació, de negociació amb proveïdors, canal d’informació i de comunicació mediàtica.
L’Associació Catalana de Limusines no solament pretén unir a totes les persones físiques i jurídiques dedicades al lloguer de limusines, pretén crear una
unió entre totes elles per poder representar-les enfront de les diferents administracions i òrgans de govern per sol·licitar i reclamar unes lleis i normatives
concorde a la situació real del sector i dels vehicles.
Un altre dels principals objectius de l’associació és la d’intentar establir unes pautes de treball que garanteixin la màxima qualitat del servei, de rendibilitat,
i de col·laboració entre les empreses del sector.
Per a això s’estan creant taules de treball, fòrums de dialeg i es posen tots els mitjans necessaris per arribar a acords.
No oblidem mai que la unió fa la força..