Associacio Catalana Limusines
Associacio Limusines

Un altre dels principals objectius de l’associació catalana de limusines és la d’intentar establir unes pautes de treball que garanteixin la màxima qualitat del
servei, de rendibilitat, i de col·laboració entre les empreses del sector.
Per això s’estan creant taules de treball, fòrums de diàleg i es posen tots mitjans necessaris per arribar a acords intra i inter regionals.
No oblidem mai que la unió fa la força.